OX2 inviger vindkraftspark i Kalmar

Den 15 september firade OX2 invigningen av vindkraftsparken Ljungbyholm utanför Kalmar i sydöstra Sverige. Vindkraftsparken ägs av Octopus Energy och byggs av OX2 som också förvaltar parken.

Vindparken Ljungbyholm ligger cirka 17 km väster om Kalmar i Kalmar kommun. Anläggningen består av 12 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Parken togs i drift under sommaren 2021 och producerar i genomsnitt 150 GWh per år. Årsproduktionen motsvarar hushållsel för drygt 30 000 svenska hushåll. Denna produktion motsvarar en årlig besparing om upp till 90 000 ton CO2 per år när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer och/eller möjliggör elektrifiering av transportsektor och industrin. Läs mer om OX2s projekt här!