Luleå tekniska universitet och RISE presenterar en ny rapport om vätgasledningar

I veckan presenterade Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet Rise en ny rapport om vätgasledningar. Tanken är att vätgas ska transporteras från Finland längs långa sträckor i norra Sverige.

– Det är det största som har hänt sedan Sverige byggde järnvägarna, säger Johan Sandstedt, Rise.

I en förstudie från LTU och Rise visar resultatet att en ny typ infrastruktur kan behövas med vätgasledningar som komplement till kraftledningar. Detta för att klara industrins stora vätgas- och energibehov i norra Sverige.

– Det här är gigantiskt stort. Det största som har hänt sedan Sverige byggde järnvägarna. Sverige har i dag unika förutsättningar att både bidra till klimatomställningen och att regera globalt kapital, säger Johan Sandstedt som jobbar med industriell omställning vid forskningsinstitutet Rise.

– Vår förstudie utgår från att det är stora fördelar med vätgasledningar när man ska transportera stora mängder energi. Oavsett om vätgas kommer att produceras mycket nära en industri, eller nära själva elproduktionen kommer vätgasledningar att behövas. Vätgasledningarna som placeras under markytan kan byggas av enskilda aktörer och vätgasen säljas bilateralt. Eller så kan det byggas större infrastruktur för transport och lagring av vätgas som används gemensamt, något som öppnar för en ny vätgasmarknad, säger Cecilia Wallmark, verksamhetsledare för Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden, vid Luleå tekniska universitet. Förstudien har gjorts av Luleå tekniska universitet och RISE under 2022 i samarbete med 24 aktörer med intressen för vätgas i norra Sverige, och har delfinansierats av Vinnova.

Det här projektet har visat att investeringen för vätgasinfrastruktur i form av vätgasledningar eller kraftledningar innebär relativt sett låga kostnader i jämförelse med de investeringar som behövs i processteknik och för framställningen av själva gasen, trots att det potentiellt handlar om mycket stora investeringar och byggnationer för infrastruktur. En ny typ av infrastruktur växer fram som saknar ändamålsenliga regelverk för ägande och styrning. I dag finns det stora luckor i lagstiftning när det gäller att bygga upp en vätgasinfrastruktur i Sverige. För att minska osäkerheten att investera och underlätta utvecklingen, rekommenderar förundersökningen en mer grundlig utredning och utveckling av lagstiftningen kring vätgassystemet och att Sverige antar en nationell strategi för vätgas, baserad på Energimyndighetens förslag. 

Läs mer om LTU och Rise samarbete här!