Vad tror utställarna på Hannovermässan om priserna på vätgas och hur har mässan utvecklats från tidigare år?

Bränslecellsdelen av mässan fortsätter att växa i snabb takt och är nu en stor del av en egen mässhall. Huvudanledningen är förmodligen att bränsleceller och vätgas gått från att fokusera på utveckling till marknadsutrullning; mässan ger en entydig bild av att branschen är mogen. Av årets Hannovermässa kunde man besöka montrar där företagen arbetar med allt […]

Lunds universitet och Trelleborgs kommun startar upp en kompetensfond!

Har du en utvecklingsidé som har koppling till energi och vätgas? Då kan du genom kompetensfonden matchas med lämplig forskare och få finansiering för att ni tillsammans ska kunna jobba vidare och förverkliga idén. Ett gemensamt samverkansavtal om en kompetensfond som ska främja innovation och utveckling i Trelleborg har tecknats mellan Trelleborgs kommun och Lunds […]

Vätgas en nyckelroll i omställningen – Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet

Fossilfri vätgas kommer att spela en viktig roll, när vi ställer om till fossilfri energi för att minska klimatpåverkan. Vätgas Sverige har länge lyft behovet av en politisk handlingsplan för att accelerera omställningen. Regeringen har nu gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget ska bland annat bidra till att stärka samarbetet mellan aktörer på området och öka Sveriges möjligheter […]

Recept på konkurrenskraftig svensk omställning

I morse trotsade Vätgas Sverige tillsammans med Plagazi, Energiföretagen, Energigas Sverige, H2 Green Steel snöovädret och begav sig till riksdagen för att öka kunskapen om vätgas hos våra riksdagsledamöter. Vi behöver stor mängd fossilfri energi för att klara omställningen. Stora satsningar sker runt om i världen för att ersätta det fossila, med ett ökat energibehov […]

Delegerad akt om additionalitet har äntligen antagits

Europeiska kommissionen har äntligen publicerat den delegerade akten om additionalitet. Definitionen är nyckeln för att avgöra att de föreslagna målen i Direktivet om Förnybar Energi efterlevs. Mål som skulle få industri- och transportsektorer att successivt ersätta grått väte med grönt väte samt skapa nya marknader. Det har tagit över tre år för EU-kommissionen att tillhandahålla […]