Pilotanläggning för grön vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas. Nu påbörjas den två år långa testperioden till 2024 vilket innebär att HYBRIT tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av den samlade […]

Statkraft och Greeniron inleder samarbete kring vätgas

Statkraft och GreenIron har idag initierat ett samarbete kring produktion, leverans och lagring av grön vätgas. Avsiktsavtalet centreras kring Statkrafts leverans av vätgas från elektrolysörer baserad på förnyelsebar el och GreenIrons etablering av klockugnar för att producera fossilfria metaller. Statkrafts vätgassatsningar handlar om elektrifiering av industriella processer inom stål- och metallindustrin och kemisk industri samt […]

12,4 miljoner euro från EU för att bygga 12 vätgastankstationer

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) har beviljat medel för vätgasinfrastrukturprojektet ”GREATER4H”. Syftet med projektet är att möjliggöra för tunga vägtransporter att övergå från diesel till vätgas över gränserna till Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Den nya, fossilfria infrastrukturen gör det möjligt för dieselbilar att fasas ut år 2025, även andra vätgasdrivna fordon kan tanka på […]

En historisk dag för grön vätgas

Efter omröstningen i plenum gällande direktivet om förnybar energi II (REDII), välkomnar branschorganisationen Hydrogen Europe helhjärtat Europaparlamentets (EP) historiska beslut att förbinda sig till ambitiösa, bindande mål för förnybar energi och att förenkla regelverket. Parlamentet har åtagit sig att 45 % av den totala energimixen ska bestå av förnybar energi till 2030. Foto: ©EU Ursula […]

Göteborg får en ny vätgastankstation för tung trafik

Stationen kommer att placeras i hamnens RoRo terminal, där 350.000 lastbilar passerar varje år. Om ett beräknas vätgastankstationen vara klar och kommer endast leverera grön vätgas. I samarbete med The Port of Gothenburg och övriga närliggande intressenter, kommer Nilsson Energy AB att bidra till uppbyggnaden av en infrastruktur för grön vätgas. ”Att bygga en vätgastankstation i en så central […]