Everfuel sätter igång produktion av grön vätgas vid Europas största elektrolysör, Hysynergy, Fredericia, Danmark

Herning, Danmark, 16 december 2022 – Everfuel A/S är glada att kunna tillkännage produktionen av sin vätgas hos HySynergy. De initiala volymerna som produceras idag vid Europas största elektrolysör representerar en viktig milstolpe mot kommersialiseringen av grön vätgas som en ren energikälla för industri och mobilitet.

The hydrogen was produced from the first set of electrolyser stacks as part of the planned start-up and testing of production equipment at the 20 MW HySynergy facility in Fredericia, Denmark. The start of the commissioning phase was executed according to plan, confirming that the electrolyser, power supply and ancillaries operate as intended. The small amount of hydrogen produced was safely vented into the atmosphere with no environmental impact. 

First hydrogen är en viktig milstolpe både för Everfuel och för ett grönare samhälle. Vi fullföljer vårt löfte att snart lansera kommersiellt grönt väte till marknaden, och jag är tacksam mot projektteamet och partners som har arbetat outtröttligt för att få detta att hända enligt schemat mitt i en utmanande leverantörskedja”, säger Jacob Krogsgaard, grundare och VD för Everfuel.

Den initiala produktionen är det första steget mot att utöka elektrolysanläggningen för att leverera grönt väte till kunder som vill avkarbonatisera industriella processer, såsom det intilliggande Crossbridge-raffinaderiet, och till kunder som söker rena bränslen för nollutsläppsmobilitet. Kommersiell produktion förväntas starta under andra kvartalet 2023, med förbehåll för relevanta godkännanden från danska myndigheter, eftersom HySynergy för närvarande är den första storskaliga PtX-anläggningen i Danmark och anses vara ett läromedel för myndigheternas arbete med kommande danska PtX projekt. Tidigare i år utsågs HySynergy som ett flaggskeppsprojekt av Hydrogen Europe eftersom det leder utrullningen av storskalig väteimplementering i Europa.

HySynergy-projektet kommer att utvecklas i etapper med elektrolysören på 20 MW som representerar den första fasen. Everfuel planerar att lägga till en testanläggning på upp till 10 MW, som förväntas vara i drift under 2023. Det kommer att göra det möjligt för elektrolysörtillverkare att testa utrustning i en kontrollerad miljö där det producerade vätgasen kan användas av Everfuel eller Crossbridge.

Läs hela pressreleasen hos Everfuel här.