NITIU undersöker möjligheten att etablera ett strategiskt forskningscenter med fokus på vätgaslagring

Utvecklingen av lättare komponenter är helt avgörande för fordons- och flygindustrin, för att minska utsläppen av växthusgaser, materialanvändning och energiförbrukning.

NITIU undersöker nu möjligheten att etablera ett forskningscenter för att utveckla bärande strukturer för vätgaslagring inom fordons- och flygindustrin, med stöd av forskningsprojekt med Alleima, Volvo Group och Saab.

”Vi är övertygade om att vi behöver samla alla tillgängliga krafter för att lyckas utveckla en hållbar framtid. Därför har vi kopplat ihop ett starkt team från industri och akademi för att få in alla nödvändiga perspektiv”, säger Patrik Eriksson, VD för NITIU.

Läs mer.