Hynion inleder samarbete med norska Hydrogen Elektriske Byggplasser AS

Efter att Hynion fått order på en demotankstation inleds samarbetet med norska HEB för etablering. HEB utvecklar och säljer lösningar för de emissionsfria byggarbetsplatser som använder vätgas. Demostationen kommer vara på plats i Kristianstad Q1 år 2024 och har till syfte att förse regionens vätgasfordon med vätgas. Målet är att komma igång med flera vätgasdrivna fordon inom flera olika områden i regionen. Beställningen från HEB innehåller ett serviceavtal motsvarande 5 år.

”Det är uppenbart att vätgasdrivna tyngre fordon också kommer i bruk inom kort och vi är beredda att bidra till att infrastrukturen för vätgas kommer på plats”, sägger Slavica Djuric, CEO Hynion AS.

Läs hela artikeln här!