Nyhetsbrev augusti

Hej!
Årets sommarsemester är över för de flesta och vi summerar ett mycket intensivt halvår med en kulmen av aktiviteter under Almedalsveckan. Energifrågorna dominerade under veckan, men det saknas flera andra samhällsaktörer Det börjar bli för dyrt för många att delta och det gör inte längre denna vecka till en arena för hela samhället. 

Behovet av energibäraren vätgas har aldrig varit större, ändå ser vi inte tillräckligt med skarpa implementationer för att det ska bli en marknad och för att vi ska kunna mäta den klimat- och samhällsnytta som skulle kunna uppnås. Därför föreslår vi ett produktionsstöd på 30 kr/kg producerad ”ren” fossilfri vätgas. Det skulle ge oss rättvisa förutsättningar med det USA och några övriga länder ger. Ett tillfälligt stöd på denna nivå skulle ge alla aktörer i värdekedjan den support som skulle behövas för att få till de så välbehövda implementationerna.  

Sverige har ett fantastiskt utgångsläge för att positionera sig globalt, mycket tack vara ren energi till konkurrenskraftigt pris. Ändå kommer vi inte ur ”startblocket” p.g.a långa och osäkra tillståndsprocesser. Konsekvenserna av detta lyfts inte tillräckligt tydligt och högljutt. Hur många investeringar och nya jobb har vi råd att säga nej till p.g.a. godtyckliga känslomässiga beslut eller icke-beslut? Mer om detta kommer vi att återkomma till under den kommande tiden. Konsekvensanalyser är vår kommande tids kanske viktigaste aktivitet. Håller ni med så kör vi! 

Vi ser fram emot en aktiv och lärorik höst tillsammans med medlemmar och andra samarbetspartners! 

Läs hela nyhetsbrevet här

Björn med Team Vätgas! 

Björn Aronsson,
Verksamhetsledare, Vätgas Sverige