Nytt säkerhetsprojekt H2Saftey

Energigas Sverige startar i höst upp ett projekt, H2Saftey, som ska öka takten inom säkerhet och teknik för vätgas.

Målsättningen är bland annat att ta fram nya säkerhetsanvisningar kopplade till vätgas, det kan gälla produktion, logistik och användning. De nya anvisningarna från Energigas Sverige H2-TSA 2023 är exempel på ett arbete som skulle ha kunnat ligga inom projektet.

Men även övergripande kontinuerligt säkerhetsarbete och utblick mot övriga Europa ligger inom projektet.

Projektet har nu tillräckligt med finansiärer för att kunna starta och Energigas Sverige söker nu en projektledare som ska driva H2Safety under de kommande tre åren. Projektet ska drivas i tre år och resurserna – ekonomiska och arbetsmässiga – kommer från de företag som engagerar sig i projektet.

Det finns fortfarande möjlighet att delta i projektet, vid intresse av att delta, kontakta Anders Mathiasson (anders.mathiasson@energigas.se) på Energigas Sverige.