Rejlers vinner uppdrag för Trelleborgs Energi gällande unik energilösning

Rejlers har tilldelats ett uppdrag av Trelleborgs Energi för att delta i utvecklingen av en innovativ energilösning för den nya stadsdelen Västra Sjöstaden, som är en del av det stora stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Energikonceptet, stött av Energimyndigheten och i samarbete med Granitor och Serneke, strävar efter att skapa en hållbar och klimatneutral stadsdel genom att kombinera lågtempererad fjärrvärme, solceller, batterier och vätgaslagring.

Projektet syftar till att bygga över 7 000 bostäder samt förbättra näringslivet och infrastrukturen. Trelleborgs Energi betonar vikten av att skapa hållbara samhällsvärden genom innovativa tekniker, vilket bidrar till att öka stadens självförsörjningsgrad och minska utsläppen.

Rejlers kommer att genomföra en genomförbarhetsstudie som en fortsättning på den tidigare förstudien, där fokus ligger på att optimera energisystemet och utveckla affärsmodeller för projektet. Målet är att studien ska vara klar under första halvåret 2024 och ligga till grund för framtida investeringsbeslut och tillståndsprocesser.

– Trelleborg ligger i framkant när det gäller närproducerad grön energi. De är en del av den nordiska vätgaskorridoren och den satsning som nu görs i Kuststad 2025 är precis den typ av initiativ som krävs för att Sverige ska klara energiomställningen, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef på Rejlers.