Samarbete är vägen framåt

Det var en stor uppslutning av medlemmar som samlats för att utforska och diskutera samarbete i den gröna värdekedjan på Vätgas Sveriges nätverksträff. Värd för evenemanget var Hitachi Energy i Västerås, som generöst öppnade sina fina lokaler för dagen.

Det var en mycket spännande dag med många intressanta programpunkter. Siros Jahanfar från Hitachi Energy hälsade välkommen och berättade om den tillväxtresa som energiföretaget nu gör, tack vare sina vätgassatsningar. Erik Wiberg och Björn Aronsson från Vätgas Sverige bjöd en intressant omvärldsanalys, Niklas Sigholm från Sigholm Tech gav en mycket spännande uppdatering om framtidens energisystem, Andreas Bodén från Powercell och Thomas Einarsson från Hitachi Energy berättade om vätgasgeneratorn HyFlex som företagen utvecklat tillsammans, Maria Skoglund och Erik Odens från Ludvika kommun berättade inspirerande om deras framgångsrika samarbete mellan kommun och näringsliv samt Gustav Ebenå från Energimyndigheten som bjöd på en delrapportering av samordningsuppdrag vätgas.

Det blev tydligt att samarbete mellan olika branscher och sektorer är nyckeln till att påskynda energiomställningen. Många exempel visade på att tekniken redan fungerar och lösningar finns, men det finns fortfarande utmaningar på systemnivå, särskilt med en brist på förståelse från regeringen kring de nödvändiga åtgärderna.

Industrins satsningar på vätgas öppnar upp för stora möjligheter för kommunerna. Detta innebär ökade skatteintäkter, fler arbetstillfällen och ett blomstrande näringsliv. Ludvika kommun betonar detta med sin devis: det finns 147 miljarder anledningar att gilla Ludvika. Tyvärr är inte alla kommuner medvetna om kopplingen mellan tillgång till förnybar energi och möjligheten till nya arbetstillfällen.

Dagen färgades av energi, entusiasm och engagemang för en hållbar framtid, där Vätgas Sveriges medlemmar och partners underströk vikten av samarbete och innovation för att forma framtidens energisystem. De givande mötena och samtalen visar på att Vätgas Sveriges nätverksträffar fortsätter att vara en viktig plattform för att driva energiomställningen framåt. Stort tack till alla som var med!

Björn Aronsson från Vätgas Sverige, Thomas Einarsson från Hitachi Energy, Andreas Bodén från Powercell, Erik Odens och Maria Skoglund från Ludvika kommun och Anders Lundell från Vätgas Sverige.