Gotlandsbolaget – pionjärer inom hållbar sjöfart


Gotland Horizon – En satsning för framtiden

Jonas Moberg, tekniskt ansvarig för fartygsutveckling på Gotlandsbolaget, är en av nyckelpersonerna bakom Gotland Horizon-projektet i Gotland Tech Development.

Med en bakgrund som Civilingenjör inom skeppsbyggnad har han en lång erfarenhet från sjöfartsbranschen. Med sin passion för innovation leder han arbetet med att ta Gotlands sjöfart in i framtiden.

Projektet Gotland Horizon, Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg, är ett viktigt steg mot en fossilfri framtid för Gotlandsbolaget. Med detta konceptfartyg med en lastkapacitet på 600 personbilar eller 100 lastbilar samt plats för 1900 passagerare vill Gotlandsbolaget revolutionera sjöfarten genom att erbjuda maritima transporter med reducerade utsläpp. Dessutom med en överfartstid på endast 3,15 h.

Från fartyg till infrastruktur – en helhetsapproach

Gotlandsbolaget strävar inte bara efter att revolutionera sjöfarten genom att introducera vätgasdrivna fartyg utan också genom att investera i infrastruktur och teknik för att stödja denna omställning.

Genom samarbete med andra rederier och organisationer både nationellt och internationellt, som australiensiska varvet Austal, strävar Gotlandsbolaget efter att utveckla gemensamma lösningar och standarder för att främja användningen av vätgas inom sjöfarten.

Kundfokus och miljömedvetenhet

Gotlandsbolaget tar hänsyn till både kundernas behov och miljöaspekter i sitt arbete. Genom att erbjuda kortare överfartstider och samtidigt minska miljöpåverkan genom att investera i miljövänliga bränslen strävar företaget efter att hitta en balans mellan bekvämlighet och hållbarhet för sina resenärer.

Varför är ni medlemmar i Vätgas Sverige?

Som medlemmar i Vätgas Sverige ser Gotlandsbolaget en möjlighet att samarbeta med andra aktörer inom branschen för att utveckla och främja användningen av vätgas. Genom nätverkande och kunskapsutbyte hoppas de kunna bidra till att skapa en hållbar och effektiv infrastruktur för vätgasdriven sjöfart och andra applikationer.

Jonas Moberg betonar vikten av samordning och samarbete inom Vätgas Sverige för att möta gemensamma utmaningar och öka branschens kapacitet och effektivitet. Han ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med andra medlemmar för att driva utvecklingen av vätgasbaserade lösningar framåt och bidra till en mer hållbar framtid för sjöfarten och samhället i stort.

Källa bilder: Gotlandsbolaget