Insplorion tillkännager Vinnovaprojekt om ca 3,7 MSEK tillsammans med Saab (MFN)

Insplorion och Saab har gemensamt ansökt och fått beviljat ett projekt inom ramen för Vinnovas utlysning ”Flygtekniskt demonstratorprogram med SMF-deltagande”. Total budget för projektet är ca 3,7 MSEK där bidragsdelen är ca 50%.

Syftet med projektet är att demonstrera möjligheten till läckagedetektion i vätgasdrivna flygplan. Inom projektet kommer Insplorions vätgassensorer och utläsning via fiberoptik att anpassas för att kunna kombineras med Saabs befintliga avläsningsenhet (interrogator). Saab säljer idag produkter baserade på deras fiberoptiska plattform för temperaturövervakning ombord på flygplan.

Projektet väntas starta under hösten 2024 och pågå i ca 18 månader. Insplorion kommer under den här perioden att erhålla bidrag om ca 1,7 MSEK.

”Denna typ av samarbeten är nödvändiga för att ta fram säkra lösningar till framtidens flyg med vätgas som energibärare. Insplorion kan inte ensamt ta fram lösningar för flyget, ledtiderna är långa och det kräver mycket resurser. Därför är vi glada att kunna samarbeta med en sådan framstående aktör som Saab. Detta projekt förväntas också öka den tekniska mognadsgraden för Insplorions fiberoptiska sensorplattform, dvs där sensorer avläses med hjälp av fiberoptik”, säger Insplorions VD Johan Rask.