Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

En ny rapport har identifierat en betydande potential för användning av vätgas och elektrobränslen i Sverige. Rapporten, utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och andra partners inom Energiforsks program, belyser Sveriges förmåga att bli en exportör av vätgas på lång sikt om pågående satsningar och trender fortsätter.

Utvecklingen av vätgas störs dock för närvarande av bristen på styrmedel och regelverk för hantering. För att uppnå en ledande roll i den globala övergången till förnybar energi framhålls behovet av rätt strategier, stöd och politiska incitament för att främja utvecklingen.

– Med rätt strategier och stöd kan Sverige ta en framträdande roll i den globala övergången till förnybar energi med hjälp av vätgas och elektrobränslen, men denna utveckling beror på hur vi prioriterar resurserna som behövs i klimatomställningen och det är en fråga som vi måste fortsätta diskutera, säger Mirjam Särnbratt, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och författare till rapporten.

Rapporten fokuserar på ökande efterfrågan inom transport-, stål- och kemikalieindustrin och förutspår en potentiell kapacitetsbrist fram till 2035, med möjlighet till överproduktion därefter. Utmaningarna inkluderar infrastrukturförsörjning och elförsörjningskapacitet.

Trots dessa hinder lyfts möjligheten till miljövänlig vätgasproduktion i Sverige med sin gynnsamma energimix. Sverige ses som en potentiell exportör av vätgas.

Framåt betonas behovet av fortsatt forskning, politiska incitament, teknikutveckling och samarbete för att realisera Sveriges potential inom detta område.

Ta del av rapporten: The Potential of Hydrogen in a Swedish ContextLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten presenterades på ett webbinarium den 16 april som går att se i efterhand här.

För mer information, kontakta:
Mirjam Särnbratt, mirjam.sarnbratt@ivl.se, tel. 010-788 65 90
Marika Olsson, marika.olsson@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Rapporten har undersökt potentialen för vätgas och elektrobränslen i svensk kontext genom en sammanställning av litteratur och rapporter, samt genom intervjuer och scenarioanalyser. Rapporten är utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise, DNV och Sweco. Studien har genomförts inom Energiforsks program Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen och finansierats av stiftelsen SIVL och Energiforsk.