Produktion av grön vätgas istället för kolkraftverk


Afry har fått i uppdrag av Lausitz Energie Kraftwerke (LEAG) att stödja utvecklingen av en andra så kallad Power-to-X-anläggning i Tyskland. LEAG, en av Tysklands största kraftproducenter, har för avsikt att etablera landets största centrum för produktion och användning av vätgas, tillsammans med storskalig lagring av grön el. Hela initiativet kallas H2UB-projektet. Anläggningen planeras att byggas vid ett nedlagt kolkraftverk i Boxberg, Sachsen.

Enligt pressmeddelandet kommer vätgaskraftverket att innehålla en 110 megawatt elektrolysör med kapacitet att producera upp till 2 100 kilo vätgas per timme. Dessutom planeras en lagringsanläggning som ska kunna lagra minst en dags produktion av grön vätgas.

FAKTA: Power-to-X är benämningen på metoder för att omvandla elkraft från förnybara energikällor till andra former av energi. Den idag främsta produkten som går under benämningen Power-to-X är vätgas tillverkad med förnybar el.