Platina blir en allt viktigare metall för produktion av grön vätgas


Idag används vanligen ädelmetallen platina när vätgas utvinns ur vatten. Ädelmetallen platina är tack vare sin katalytiska förmåga avgörande för produktionen av grön vätgas och användningen inom fordonssektorn. Platina är tyvärr en ovanlig och dyr metall och i många fall är metallen dyrare än guld vilket innebär att det kostar en hel del att framställa vätgas på detta vis. 

En fråga är om den ökade efterfrågan på vätgas kommer att påverka efterfråga som i dag står för 1 procent av den årliga platinaefterfrågan. Enligt World Platinum Investment Council förväntas 11 procent av den globala platinaefterfrågan användas för vätgastillverkning år 2030.