Sju europeiska länder satsar 1,4 miljarder euro i offentliga medel för vätgasprojekt

Estland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna,
Slovakien och Spanien har tagit beslut att satsa 1,4 miljarder från
offentliga medel för vätgasprojektet Hy2Move. Sverige, som har mycket bra
förutsättningar för grön vätgasproduktion tack vare sin rena energimix, är
inte med.

Stödet från länderna förväntas attrahera minst 3,3 miljarder
euro från privat kapital. Projektet är ett så kallat Important Projects
of Common Interest (IPCEI), som godkänns av Europeiska kommissionen för att
stödja värdekedjan för vätgas. Hy2Move, fokuserar på vätgasmobilitet och
markerar slutet på det vätgas-IPCEI-program som startade 2019.

Tidigare projekt som stöttas av IPCEI, isom Hy2Tech, Hy2Use, och Hy2Infra, har
som ambition att samla in över 43 miljarder euro från offentliga och privata
medel för att stödja över 120 projekt med nästan 100 europeiska företag.

Här går Sverige miste om exportmöjligheter, stärkt konkurrenskraft
och jobbskapande.

Mer information:

FAKTA: IPCEI är ett statsstödsinstrument som särskiljer sig genom att det stödjer storskaliga projekt som är av intresse för EU som helhet. De svenska projekt som fått godkännande gynnar den gröna och digitala omställningen. Under vissa förutsättningar är det därför möjligt för medlemsstater att stödja enskilda projekt med högre stödnivåer än vi historiskt är vana vid.