Anna Grzelec

Anna Grzelec arbetar med omvärldsanalys och innovationsutveckling, och har bred och lång erfarenhet av att skriva projektansökningar samt driva EU-projekt. Hon har även ett förflutet som organisationskonsult.

Anna är civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers och Ekonomie Doktor i företagsekonomi. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur man organiserar kreativt arbete, mångfaldens roll i innovationsutveckling, förändringsledning och ledarskap, samt genus och teknik. Hennes avhandling handlade om kreativitet i ingenjörsyrket, och hon publicerar forskning om organisationers arbete med jämställdhet och innovation. Hon är just nu affilierad på Chalmers (Institutionen för Tekninkens ekonomi och organisation). Hon brinner för frågor om rättvisa och hållbarhet och bidrar med en kombination av kompetenser som kan beakta flera perspektiv: ekonomiskt, tekniskt och samhälleligt.

Hon är även manager för ett punkband här i Göteborg. Hennes hemliga talang är att hon talar sju språk flytande.