Våga vara visionär: Planera för ökad användning av förnybar el

I takt med att industrin fasar ut fossil energi kommer kraven på förnybar el öka allt mer. År 2050 förväntas användningen av el bli fyra gånger högre mot vad den är idag. Regeringens nya strategi för elektrifiering måste väga in den snabbt intensifierade elanvändningen. I DN debatt skriver vi tillsammans med Power Circle, Svensk Solenergi och Svensk Vindenergi om vikten av helhetssyn, proaktivitet och visioner för att Sverige ska nå klimatneutralitet och konkurrenskraft. 
Sverige har mycket att vinna på att intensifiera klimatomställningen och vi har ingen tid att förlora, utan måste agera nu för att klara framtidens massiva energibehov.  Alla förutsättningar finns att bli ett föregångsland för innovation och ledande i utvecklingen av tekniska lösningar och regeringens viktiga arbete med att ta fram en nationell strategi för elektrifiering välkomnas. I det arbetet är det fundamentalt att ta hänsyn till en ökad användning av fossilfri energi.
Det säger fyra företrädare för energibranschen: Svensk Solenergis vd Anna Werner, Johanna Lakso, vd på Power Circle, Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi och Björn Aronsson, vd på Vätgas Sverige i debattartikeln. De fyra organisationerna konstaterar att den fossilfria elproduktionen utan tvekan behöver växlas upp och leverera mer. De menar att en elanvändning på omkring 500 TWh år 2050 är ett möjligt utfall, att jämföra med dagens 140 TWh.
Läs hela inlägget på DN Debatt