Svensk vätgasstrategi stödjer utbyggnaden av infrastruktur

 
Pressrelease                                                                                                                                           Göteborg 20 januari 2021
 
På uppdrag av regeringen, tar nu Fossilfritt Sverige fram en vätgasstrategi. Det ligger rätt i tiden för att stödja EU:s ambitioner att bygga ut vätgasinfrastrukturen. De tre kommunerna Trelleborg, Uddevalla och Markaryd har visat intresse av att samarbeta med det EU finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC). Ambitionen är en vätgaskorridor som ska binda ihop de nordiska huvudstäderna genom emissionsfria transporter.
Som en del i den ”gröna given” och omställningen till en klimatneutral och konkurrenskraftig ekonomi, presenterade EU sin vätgasstrategi i somras tillsammans med en satsning på över 400 miljarder euro. Den nordiska vätgaskorridoren är en del av den stora EU satsningen kanaliserad via Connecting Europe Facility (CEF), som ska stödja investeringar i infrastruktur. För att nå klimatmålen storsatsar EU på vätgas och bränslecellsfordon. Bränslecellsfordon är en elbil som tillverkar sin egen el av vätgas under tiden du kör. Bränslecellsfordon släpper bara ut vattenånga.
– Intresset är stort för emissionsfria transporter och innovativ teknik och många kommuner vill gå med i den nordiska vätgaskorridoren. Vi ser ett ökande intresse för vätgastekniken, inte minst med tanke på att Fossilt Sverige nu tar fram en vätgasstrategi, som tydligt visar vikten av elektrifiering av transportsektorn, säger projektledaren för NHC, Pawel Seremak.
Trelleborg, Uddevalla och Markaryd har signerat en avsiktsförklaring för totalt tre vätgastankstationer och en flotta med emissionsfria bränslecellsfordon av olika slag. I projektet ingår även en produktionsenhet, för att producera vätgasen. Inom NHC finns det stöd för totalt åtta tankstationer, bränslecellsfordon och en produktionsenhet.
Projektet leds av branschorganisationen Vätgas Sverige och övriga samarbetspartners är norska energikoncernen Statkraft, danska vätgasbolaget Everfuel, samt fordonstillverkarna Hyundai och Toyota. Just nu pågår ett intensivt arbete med att kvalificera de åtta orterna och att utvärdera lokal efterfrågan. Nästa steg är att projektet går över till implementeringsfasen. Byggstart för den första tankstationen är beräknad under 2021.
—————————————————————————
För mer information om Nordic Hydrogen Corridor:
Pawel Seremak, projektledare, Vätgas Sverige, +46 0708-206 417 pawel.seremak@vatgas.se
 
För mer information om vätgasstrategin:
Björn Aronsson, verksamhetsledare, Vätgas Sverige +46 070-471 99 50 bjorn.aronsson@vatgas.se
 
Läs mer om Nordic Hydrogen Corridor här: http://www.nordichydrogenpartnership.com/nhc/