Ny hemsida

Om du inte känner igen dig, så är det inte något konstigt alls. Vi har nämligen lanserat en ny hemsida. Vi hoppas att du tycker om den. Lätt att hitta det du söker Vi har strukturerat hemsidan så att det ska gå fort och lätt att hitta det du söker. Skulle du trots, det inte […]

Gotlandsbolaget investerar i Plagazi för att utveckla vätgasfartyg

Gotlandsbolaget har genom sitt dotterbolag Gotland Tech Development ingått ett avtal om att investera i 10 % ägande av Plagazi – ett bolag som utvecklar produktion av vätgas. Plagazi har en patenterad process för framställning av förnybar och cirkulär vätgas till ett konkurrenskraftigt pris.  Gotlandsbolaget är Sveriges äldsta passagerarrederi med en verksamhet som omfattar ägande […]

Nordic Hydrogen Corridor för en utökad vätgasinfrastruktur

Vätgas är en energibärare som får mer och mer betydelse för det hållbara energisystemet. Just nu finns det ett antal större projekt inom flera sektorer bland annat transporter, energi och industri, där produktion och användning av vätgas är, eller planeras bli, central i en eller flera nya värdekedjor. För att driva på utvecklingen av fossilfria transporter och utveckla […]

BASREHRT; Samarbete i Östersjöregionen

Länderna i Östersjöregionen står inför utmaningar hur man producerar grön och klimatneutral energi. Faktum är att så mycket som 75 % av EU:s växthusgasutsläpp fortfarande kommer från energianvändning och energiproduktion. Samarbete och utbyte av god praxis från vätgas och andra förnybara energisektorer i projekt som BASREHRT kan vara en betydande förändring för att påskynda den […]