Vätgasstrategin är viktig för ökad konkurrenskraft, men ambitionsnivån är försiktig

I dag presenterar Fossilfritt Sverige vätgasstrategin för regeringen. Branschorganisationen Vätgas Sverige och deras medlemmar välkomnar strategin och menar att det är positivt att så många användningsområden lyfts fram. Samtidigt efterlyser Vätgas Sverige djärvare ambitioner och tydligare budskap för den enskilde medborgaren.
Sverige kan nu läggas till på den lista över länder som tagit fram en vätgasstrategi. Tidpunkten är rätt vald med tanke på att EU släppte sin strategi i juli 2020 och alltfler länder nu tagit fram egna nationella vätgasstrategier. Vätgas Sverige med över 70 medlemmar från olika branscher, välkomnar att strategin nu är på plats och ser positivt på att så många användningsområden lyfts fram.
Vätgas inom industrin är inget nytt, den har använts i över hundra år. Strategin som presenteras av Fossilfritt Sverige, präglas av att den redan etablerade industrin ska lösa klimatkrisen och desto mindre av bidrag från de sektoröverskridande affärsmodellerna som vi börjar se på marknaden. Där energi-, industri- och transportsektorn går samman för att skapa nytta för fler. Det saknas även ett tydligt budskap till den enskilde individen. Konsumenten är den centrala drivkraften för att hela värdekedjan är grön. Man kunde tagit chansen att ge en mer visionär bild av hur ett hållbart samhälle ser ut.
– Att regeringen efterfrågat en vätgasstrategi är ett erkännande av vätgasen som en del av den nödvändiga energiomställningen. Efter att ha varit ett nedprioriterat område i så många år, är det inte en dag för tidigt att även Sverige diskuterar vätgasstrategi om vi ska nå klimatmålen och stärka vår konkurrenskraft. Men ambitionsnivån är försiktig. Ett planeringsmål på 3GW installerad elektrolyskapacitet till 2030, är för lågt. Det är samma kapacitet som våra grannländer i EU har som mål redan 2025, säger Björn Aronsson verksamhetsledare Vätgas Sverige.
Ett av syftena med strategin är att stödja de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft, som tagits fram av Fossilfritt Sverige tillsammans med industrin. Om man summerar alla branschernas behov av förnybar energi eller biodrivmedel, går ekvationen inte ihop. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med råvaror i Sverige för att kunna producera den mängd som behövs. Vätgasen kommer att kunna bidra med en viss mängd och på så sätt möjliggöra att målen uppnås.
– En strategi behöver följas av tydliga planer för att kunna fylla sin funktion, så nu ser vi fram emot att samarbeta så att implementeringen av vätgas i Sverige kan starta på riktigt. Även om vi är sent ute, finns det ännu tid för Sverige att ta på sig ledartröjan och leda vätgasutvecklingen i Europa. Sverige har en stor potential och kan bidra till klimatsmarta lösningar som skapar många kvalificerade arbetstillfällen, säger Björn Aronsson.
För mer information om vätgasstrategin:
Björn Aronsson, verksamhetsledare, Vätgas Sverige +46 070-471 99 50 bjorn.aronssson@vatgas.se