Scandinavian Hydrogen Highway Partnership ändrar namn till Nordic Hydrogen Partnership

Nordic Hydrogen Partnership (NHP) är namnet på det nya, nordiska vätgasamarbetet mellan fem olika vätgasorganisationer. Namnbytet är ett resultat av ett mer intensifierat samarbete mellan Norskt Hydrogenforum, Norge, Vätgas Sverige, Sverige, Icelandic New Energy, Island, Brintbranchen, Danmark samt VTT, Finland.
Under de senaste åren har användningen av vätgas- och bränslecellssteknik accelererat i Norden. Finland har nyligen tagit fram en färdplan för vätgas, Norge och Danmark har implementerat vätgasstrategier och 21 januari lämnade Fossilfritt Sverige över Sveriges färdplan för vätgas till regeringen. Genom tätt samarbete och samlad expertis, kommer Nordic Hydrogen Partnership att fungera som en plattform för att stödja det fortsatta arbetet med att främja vätgas i Norden.
– Tack vare ledande positioner inom vind-, vatten- och värmeenergi är Norden väl lämpad för vätgas i energiomställningen. Industrin är redo och den nya nordiska organisationen är ett klart bevis för det. Vi ser fram emot att samarbeta såväl med nordiska institutioner som nordiska myndigheter, säger Tejs Laustsen Jensen, ordförande för Nordic Hydrogen Partnership samt CEO på Brintbranchen.
Läs mer om det nordiska samarbetet på NHP:s hemsida: http://www.nordichydrogenpartnership.com