Volvo satsar på nytt affärsområde inom elektrifiering

Batterier, laddning, återvinning och vätgas är ledorden när Volvokoncernen bildar ett nytt affärsområde, Volvo Energy. Det nya affärsområdet kommer att effektivisera interna aktiviteter kring elektrifiering. De kommer att slå ihop aktiviteter kring energi- och laddningsstruktur, men även erbjuda sina kunder använda batterier för lagringslösningar. Vätgasinfrastruktur för bränslecellsfordon ingår även i det nya affärsområdet.
Volvo menar att miljöpåverkan från elektriska fordon och maskiner minskas när batterierna återvinns inom andra applikationer. Och det finns redan många, företaget erbjuder elektriska fordon och maskiner inom ett stort antal segment, från stadsbussar, soplastbilar och anläggnings- och distributionslastbilar för urbana transporter till kompaktgrävmaskiner och hjullastare. Utrullningen av ytterligare elektriska fordon och relaterade tjänster fortsätter i snabb takt till att under senare delen av året också omfatta bland annat tunga lastbilar för regionala transporter eller anläggningsarbete.
Volvo Energy blir ett affärsområde med fullt resultatansvar. Det kommer dels att ha en intern roll där det tillhandahåller batterier och laddningslösningar till koncernens övriga affärsområden och dels en extern roll där det erbjuder använda, renoverade batterier till kunder för olika användningsområden.
Volvo Energy kommer även ha ett koncernansvar för väteinfrastrukturlösningar för bränslecellselektriska fordon. Företaget menar att samarbeten med olika partners och aktörer i ekosystemet kommer att vara en central del av verksamheten. En av dem är Daimler. I november 2020, bildade Volvo AB och Daimler Truck AG ett joint venture för att utveckla, producera och marknadsföra tunga bränslecellsfordon. Det första fordonet förväntas vara i drift 2025. Båda företagen menar att den största anledningen till satsningen på vätgasteknik beror på de nya utsläppsreglerna för tunga fordon.
I kommersiella fordon kommer batterierna att användas i många år innan de behöver bytas ut eller renoveras. Om ett fordon får helt nya batterier finns det dock ansenlig kapacitet kvar i de gamla, vilket gör att de passar mycket bra för lagring av energi i exempelvis fastigheter eller vid grön elproduktion. Genom att hitta nya användningsområden för batterierna sparar man på naturens resurser.
Källa: volvogroup.se
Bild@Volvotrucks.se