Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram en ny vätgasstrategi

Mot bakgrund av det stora intresset från framförallt industrin och transportnäringen, har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är att utveckla och ta till vara möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta energiomställningen.
– Vi ska öka den inhemska produktionen och ta tillvara vätgasens möjligheter för energilagring, gröna transporter och fossilfri stålproduktion, säger energiminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.
Vätgas bedöms av regeringen vara en av flera tekniker som på sikt kommer att krävas för att uppnå klimatneutralitet. Att framställa, lagra och frakta vätgas på ett hållbart sätt kommer att vara viktigt i flera branscher.
I takt med att den förnybara elen blir allt billigare och allt fler ställer om till vind- och solenergi, blir systemet mer väderberoende. Det kan leda till en obalans i elnätet. En lösning kan vara att lagra el genom vätgaslagring. Vätgaslagren kan fyllas på under perioder när det finns hög tillgång till el och användas när elproduktionen är låg.
Det är bråttom att få fram den nationella vätgasstrategin. I somras meddelade EU att de ser investeringar på 470 miljarder euro inom vätgasområdet och ska Sverige vara en del i EU:s storsatsning, är det inte en dag för sent att sätta igång. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2021.