Historisk satsning på grön vätgas i Norge

Statkraft, Yara och Aker Horizons har tecknat en avsiktsförklaring för att producera och utveckla en värdekedja för grön vätgas och grön ammoniak i Norge. Projektet visar tydligt att Norge tror på vätgasekonomin och en grön omställning.
Det är Yaras ammoniakfabrik på Herøya i Porsgrunn som blir det första projektet.  Satsningen kan bli en av de största åtgärderna för klimatet i norsk industrihistoria. Vätgasekonomin växer snabbt i Norge och projektet kommer att bidra till att utveckla ny industri och skapa nya arbetstillfällen.
Målet med samarbetet är att minska CO2 utsläppen från ammoniakproduktionen på Herøya för att producera emissionsfritt drivmedel till fartyg, gödsel som är fritt från koldioxid samt att bidra till att reducera CO2 i olika applikationer inom industrin.
-Statkraft har arbetat intensivt inom vätgasområdet de sista åren och det är spännande att vi nu kan ta stora steg med nya partners inom storskalig grön vätgasproduktion. Fokus kommer att vara på att bygga hållbar produktion med fokus på metanol och ammoniak,  som kommer att bidra till ett mer hållbart samhälle i framtiden, säger Per Rosenqvist, Managing Director Statkraft
Genom att konvertera ammoniak fabriken uppskattar man att minska 800.000 ton CO2  utsläpp . Det motsvarar utsläpp från 300.000 fossildrivna personbilar.  Det innebär ett viktigt bidrag till att Norge når klimatmålen knutna till Parisavtalet. Givet att det finns tillräckligt med el på siten och att stöd från myndigheter, uppskattas projektet vara realiserat inom loppet av en 5-7-års period. De tre företagen kommer även att utforska potentialen för grön ammoniakproduktion Nord-Norge.
-Statkraft är en av Europas största producenter av förnybar energi. Norges omfattande förnybara energikällor är en av våra konkurrensfördelar. Det är projektet banar vägen för en ny industriell utveckling och kan samtidigt ge Norges maritima sektor en konkurrensfördel, nämligen tillgång till storskalig, effektiv och emissionsfri energikälla, säger Christian Rynning-Tønnesen,CEO Statkraft.
Läs mer här.
Foto©Statkraft: Statkraft CEO, Christian Rynning-Tønnesen, Yara CEO Svein Tore Holsether and CEO of Aker ASA and Chairman of Aker Horizons, Øyvind Eriksen. Photo: Ole Walter Jacobsen/Yara