Powercell lanserar bränslecellssystem för elektriska arbetsfordon

Traktorer utan utsläpp kommer snart att bli verklighet när Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden nu presenterar en komplett produktportfölj för vätgaselektrifiering inom off-roadsegmentet. Det möjliggör omställningen bort från dieselmotorer.

Produktportföljen omfattar kompletta bränslecellssystem under varumärket Powercellution med effekt från 60 kilowatt upp till megawatt installationer.
Off-road-segmentet omfattar anläggningsmaskiner, truckar, terminaltraktorer, containerlyftar och olika typer av arbetsfordon. Segmentet använder i stor utsträckning dieselmotorbaserade drivlinor.

”Flera av de alternativ som finns för elektrifiering kommer att kräva att slutkunderna inom segmentet ändrar sitt beteende radikalt vilket förstås kommer att inverka negativt på både de stora tillverkarnas och slutkundernas affärer. PowerCell Swedens bränslecellsbaserade och vätgaselektriska lösningar erbjuder dem en kompromisslös väg ut ur dieselfällan eftersom våra system erbjuder alla dieselmotorns fördelar men inga av dess nackdelar”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB i deras pressmeddelande.

Powercell har fått en order på ett  bränslecellssystem som är framtaget för elektrifiering av arbetsmaskiner, det så kallade offroad-segmentet. Det är ett segment där det krävs stor tillförlitlighet, hög effekt och stor flexibilitet, men också god förmåga att stå emot stötar och vibrationer. Den nu erhållna ordern kommer från en större tillverkare av jordbruksmaskiner och de beställda systemen kommer att användas för att testa en elektrifiering av traktorer med hjälp av bränsleceller och vätgas.

”Våra kunder inom segmentet står inför ett oundvikligt teknologiskifte men vi kan här och nu erbjuda dem en elektrifieringslösning som minimerar deras kostnader för forskning och utveckling, tiden för att få ut nya produkter på marknaden och deras teknologiska risk”, säger Richard Berkling vd för Powercell i deras pressrelease.

Läs mer här:

Bild©Powercell