Luleå tekniska universitet satsar på utbildning inom vätgas

Äntligen möter akademin upp det stora behovet av kvalificerad kompetens inom vätgasområdet. Luleå tekniska universitet (LTU) gör en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med industrin och kommer att erbjuda 500 civilingenjörer utbildning inom området. Kärnan är en avancerad pilotanläggning för industriella storskaliga experiment.
De stora satsningar som görs inom vätgasområdet, inte minst i norra Sverige, av industrier som LKAB, Vattenfall, SSAB i deras samarbetsprojekt Hybrit samt H2 Green Steel inom produktion av fossilfritt stål och järn, kräver utbildad kompetens.
– Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den utvecklingen i Sverige. Vi genomför vår vätgas-satsning för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner till svensk vätgasindustri, och för att bidra till det globala målet att ersätta fossila bränslen och klara klimatomställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet i deras pressmeddelande.
Under en tioårsperiod kommer universitetet att utbilda 500 civilingenjörer med bred grundkompetens och relevant spetskompetens inom vätgasområdet. Starten för utbildningarna är beräknad redan till höstterminen i år.
Luleå tekniska universitet satsar 60 miljoner på forskningsprojekt under 6 år. Förhoppningen är att fördubbla budgeten med hjälp av finansiering från externa aktörer. Satsningen sker i nära samarbete med basindustrier och energiproducenter för att möta utvecklingen mot ökad elektrifiering och utfasning av fossila bränslen.
Läs pressmeddelandet  här.
Bild@Luleå tekniska universitet