Världens första fossilfria stål

Ett viktigt steg mot en fossilfri har tagits i och med att världens första fossilfria stål har levererats till kund. Leveransen är en viktig milstolpe i HYBRIT-samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.
För att producera stålet fossilfritt, har kol och koks ersatts med 100 procent fossilfri vätgas och levererats till den första kunden, Volvokoncernen.
– Industrin och framförallt stålindustrin skapar stora utsläpp men är samtidigt en viktig del av lösningen. För att driva omställningen och bli världens första fossilfria välfärdsland är samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga avgörande. Det arbete som görs av SSAB, LKAB och Vattenfall inom ramen för HYBRIT driver på utvecklingen av hela industrin och är ett internationellt föredöme, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från Vattenfall.
FAKTA/HYBRIT-projektet

  • HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall.
  • Med HYBRIT-initiativet avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål, med fossilfria pellets, fossilfri el och vätgas. Confidentiality: C2 – Internal
  • Pilotanläggningen för testproduktion av järnsvamp i Luleå togs i drift 31 augusti 2020.
  • Den 24 mars 2021 valdes Gällivare som plats för den planerade demonstrationsanläggningen för produktion av fossilfri järnsvamp i industriell skala. Järnsvampen används för att göra stål i nästa led.
  • I maj 2021 påbörjade HYBRIT bygget av ett vätgaslager i pilotskala i anslutning till pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå.
  • Hybrit Development AB är ett forsknings- och teknikutvecklingsbolag som kommer leverera lösningar till anläggningarna. Teknik-utvecklingen sker i nära samarbete med ägarbolagen.
  • Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen.
  • Fossilfri järn- och stålproduktion med HYBRIT-teknik, motsvarande dagens produktionsnivå för SSAB, kommer att kräva cirka 15 TWh per år. Det förutsätter snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser för utbyggnad av Sveriges elnät och elproduktion.

Läs hela pressreleasen från Vattenfall här: https://mb.cision.com/Main/865/3399010/1455764.pdf
Bild©Vattenfall