Trelleborg blir första staden att etablera en tankstation i den nordiska vätgaskorridoren

Trelleborgs kommun har tillsammans med det danska vätgasbolaget Everfuel, tecknat ett samarbetsavtal om en första vätgastankstation inom det delvis EU finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC).
Förra året presenterade EU sin vätgasstrategi tillsammans med en satsning på över 400 miljarder euro. NHC- projektet är en del av EU:s ambitiösa vätgassatsning kanaliserad via Connecting Europe Facility (CEF). Syftet med Nordic Hydrogen Corridor är att främja en vätgasinfrastruktur som ska binda ihop de tre nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Avtalet mellan Trelleborgs kommun och Everfuel blir startskottet för den första orten i vätgaskorridoren, följt av ytterligare sju städer som alla har visat stort intresse av att gå vidare med att teckna avtal för en vätgastankstation, samt en flotta av bränslecellsfordon. Bränslecellsfordon är elfordon som tillverkar sin egen el med hjälp av vätgas under tiden du kör och de släpper bara ut vattenånga.
Trelleborg har ett strategiskt läge i Sverige och med ca 750 000 tunga fordon som passerar genom hamnen varje år finns en stor marknadspotential för vätgasetablering. Samarbetsavtalet innebär att Trelleborgs kommun har åtagit sig att använda upp till 120 kilo vätgas per dag och en överenskommelse med Everfuel om att parterna ska arbeta för att företagets vätgas ska användas för att nå nollutsläpp i Trelleborg. Parterna kommer tillsammans arbeta för att marknaden för vätgas ska växa till 500 kilo per dag under samarbetets första fem år. Vätgasbilens tank rymmer ca 5-6 kg och har en räckvidd upp till 65 mil. Tanken på en vätgasbuss rymmer cirka 37,5 kg och kan köra 40 mil i stadstrafik.
– Jag är fylld av förväntan och väldigt stolt över att Trelleborgs kommun är först ut i det här projektet. Detta är ett av de steg som Trelleborg tar när det handlar om de radikala teknikskiften och de nya lösningar som vi alla måste omfamna för att vi ska kunna gå en hållbar framtid till mötes, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.
Läs hela pressreleasen här.
Bild: Från vänster: Carl Koinberg-Henriksson, Trelleborgs Energi, Lars Jacobsen, Everfuel, Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Magnus Sahlin, Trelleborgs Energi, Maria Malm Skarin, Trelleborgs Energi, Pawel Seremak, Vätgas Sverige framför Toyota/Caetano vätgasbuss i Trelleborg.