Produktion av vätgas för Nordic Hydrogen Corridor planeras att placeras i Göteborg 

Med stöd av det delvis EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) kommer en produktionsenhet för vätgas anläggas i Göteborgs hamn. Det norska energibolaget Statkraft, som är en av samarbetspartners i projektet, kommer att ansvara för anläggningen. 

Syftet med NHC är att främja infrastrukturen för vätgas genom att etablera en vätgaskorridor som binder ihop de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I projektet finns det stöd för en produktionsanläggning för vätgas, åtta vätgastankstationer samt bränslecellsfordon. Statkraft kommer tillsammans med Göteborgs hamn att undersöka möjligheten att etablera en helt ny anläggning för produktion och hantering av grön vätgas inom Göteborgs hamn. 

Från start beräknas anläggningen, som ska byggas vid Risholmen i Göteborgs hamn, ha en effekt på fyra megawatt, med en produktionskapacitet på cirka två ton vätgas per dygn. Kapaciteten kan utvidgas om efterfrågan och nya användningsområden tillkommer. Vätgasanläggningen planeras att vara i drift i mitten av 2023 och kommer bland annat leverera vätgas till de åtta tankstationerna inom NHC-projektet samt till hamnen och vissa sjötransporter. 

– Vätgas är ett av alternativen när de fossildrivna fordonen fasas ut. Vätgasdrivna fordon är egentligen elfordon, som producerar elen medan de körs. De släpper endast ut vattenånga samtidigt som luften renas då syret i luften används i processen. Vi ser ett stort intresse från kommuner och företag att gå med i NHC-projektet och att etablera tankstationer lokalt för koldioxidfria transporter. Det planeras cirka ett trettiotal vätgastankstationer i Sverige de kommande åren, varav åtta stöds av projektet, säger Pawel Seremak, projektledare för NHC. 

Läs hela pressreleasen här.