Sveriges vätgasstrategi är klar

Nu är förslaget till en nationell vätgasstrategi klar! Ett viktigt steg framåt med en bra inramning av området och beskrivning av vätgasens roll och potential. Nu behövs politiskt ledarskap och samarbete för att sätta Sveriges ambitionsnivå och ta fram konkreta handlingsplaner.
Läs strategin från Energimyndigheten.