24 nya vätgastankstationer kommer att byggas i Sverige

Naturvårdsverket har inom ramen för Klimatklivet beviljat 354 miljoner kronor i stöd för 24 nya tankstationer för förnybar vätgas i Sverige. Vätgasen kommer att produceras på plats och stationerna beräknas vara i drift 2025. Eftersom förnybar vätgas som fordonsbränsle endast släpper ut vatten, innebär investeringen 21 000 ton mindre koldioxid, enligt Naturvårdsverket.
Det är investeringsbolaget Qarlbo som kommer att driva projektet i företaget REH2 och dotterbolaget Nilsson Energy tillsammans med REH2:s VD Christoffer Löfström är initiativtagare till projektet.
Förhoppningen är att satsningen på ett nätverk av tankstationer ska påskynda utvecklingen av vätgasdrivna fordon och att transportköpare ska börja ställa krav på fossilfria transporter. På europeisk nivå uppskattas behovet till åtminstone 1500 tankstationer 2030.
REH2 kommer att anlägga tankstationer längs det svenska vägnätet, på Rastas anläggningar från Skåne till Norrbotten. Först ut är Mariestad, som har gjort flera satsningar på vätgas.
– Projektet är unikt i Europa. Det finns vätgastankstationer i andra länder, men i Sverige finns förutsättningar att etablera ett nätverk av vätgastankstationer med enbart grön vätgas. Det finns det ingen annan som gör idag”, säger Martina Wettin, medgrundare av Nilsson Energy.
REH2 AB har ansökt om stödet genom länsstyrelserna i Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län som är de län där tankstationerna ska byggas.
Läs pressrelease på Nilsson Energy’s hemsida

Fakta: Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som bland annat kan gå till företag, kommuner och bostadsrättsföreningar för olika projekt som minskar utsläppen. Stödet har funnits sedan 2015 och sedan dess har 8 miljarder kronor betalats ut.
Majoriteten av pengarna, 77 procent, har gått till företag. Åtgärderna som pengarna har gått till förväntas bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på minst 1,5 miljoner ton.
Källa: Naturvårdsverket