BASREHRT; Samarbete i Östersjöregionen

Länderna i Östersjöregionen står inför utmaningar hur man producerar grön och klimatneutral energi. Faktum är att så mycket som 75 % av EU:s växthusgasutsläpp fortfarande kommer från energianvändning och energiproduktion. Samarbete och utbyte av god praxis från vätgas och andra förnybara energisektorer i projekt som BASREHRT kan vara en betydande förändring för att påskynda den gröna energiomställningen i regionen.
Vätgas Sverige tillsammans med Latvian Hydrogen Association och Estonian Hydrogen Association samarbetar i SwedishInstitute-projektet – BASREHRT – Baltic Sea Renewable Energy and Hydrogen Experts Roundtable. Målet med projektet är att skapa en multinationell och tvärsektoriell plattform för samverkan, bestående av förnybar energi & H2-teknik. Aktörer för att bygga en framtida emissionsfri energisystemlösning.
Samarbete och utbyte av god praxis från vätgas och andra förnybara energisektorer i projekt som BASRHRT kan vara en spelförändring för att påskynda den gröna energiomställningen i regionen.
Läs mer om projektet: BASREHRT; Baltic Sea Renewable Energy and Hydrogen Experts Roundtable
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]