Vill du lära dig mer om hur vätgas fungerar?

Vätgas är en energibärare som kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi, precis som elektricitet. Vätgas kan tillverkas av alla sorters energikällor: fossila, fossilfria, förnybara. Den stora potentialen har vätgas som energibärare i ett förnybart energisystem där den framställs från till exempel sol, vind eller vatten. 
Fortsätt läsa vårt faktablad som vi har satt ihop tillsammans med Naturskyddsföreningen! Här hittar du kortfattade fakta om vad vätgas är, hur den fungerar, skillnaden mellan grå, blå och grön vätgas samt vilka för- och nackdelar som finns.

Med hjälp av fakta, diskussionsfrågor och illustrationer är faktabladets syfte att öka medvetenheten hos framförallt skolungdomar.