Över 50 vätgastankstationer på plats i Sverige före 2025

Under det senaste året har intresset för vätgas exploderat och det händer mycket inom området. Det är ett enormt intresse för vätgasdrivna fordon och för att möta efterfrågan planeras mer än femtio vätgastankstationer runt om i Sverige innan år 2025. Åtta av dem kommer att byggas inom ramen för EU-projektet Nordic Hydrogen Corridor, som leds av Vätgas Sverige tillsammans med Everfuel, Stakraft, Toyota och Hyundai. Syftet med projektet är att främja en vätgasinfrastruktur i Sverige genom att bilda en vätgaskorridor för att knyta ihop huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Först ut är Trelleborg som tecknat avtal med Everfuel om att bygga en vätgastankstation som beräknas vara i drift under 2022. Linköping, Uddevalla samt Markaryd har tecknat en avsiktsförklaring och inom kort väntas de övriga fyra orterna skriva under. Dessutom kommer Everfuel anlägga ytterligare fem  vätgastankstationer. Grön vätgas till tankstationerna kommer att produceras i en produktionsanläggning s.k. elektrolysör. Elektrolysören kommer att anläggas i Göteborg .  Läs mer om Nordic Hydrogen Corridor och var tankstationerna kommer att etableras.
Bild@Hyundai