Fortsatt stöd till tunga vätgasfordon

Det nordiska samarbetet Nordic Hydrogen Partnership (NHP) har beviljats stöd från ffrån Nordic Innovation för att fortsatt driva utbyggnaden av tunga vätgasfordon och infrastruktur genom projektet Next Wave (Next Nordic Green Transport Wave – Large Vehicles), som en del av Nordic Smart Mobility and Connectivity-programmet.
Norwegian Hydrogen Forum, Vätgas Sverige, Brintbranchen, Icelandic New Energy, VTT Tech. Research Finland, och Kunnskapsbyen Centre of Innovation, kommer att samarbeta med Everfuel i denna andra fas av projektet.
”Vi är väldigt glada över att ha Everfuel med oss i den kommande fasen av Next Wave. Projektet kommer nu att bidra till vätgasinfrastrukturen för större fordon, genom att underlätta utvecklingen av en mobil vätgastankstation”, säger Next Waves projektledare, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, VD på Norwegian Hydrogen Forum – Norsk Hydrogenforum.
Har gett insikt i värdekedjan för vätgas
Under första delen av projektet betonades värdekedjan för tunga vätgasfordon ur ett nordiskt perspektiv. Det resulterade i offentliga rapporter och ökad kunskap och insikt i värdekedjan för vätgas bland politiker, myndigheter, ledare och vätgasintressenter. Man pekade bland annat på de problem som uppkom i samband med vägtransporter till följd av olikheter i regelverken. Vidare så ser man behovet av ökad utbildning framförallt hos beslutsfattare och det kommer att studeras vidare fas två.
Läs hela pressreleasen här:
 


Bild@Everfuel