Ökad vätgasproduktion ska minska beroendet av rysk gas

För att göra Europa oberoende av rysk gas före 2030, har EU lanserat en plan – REPowerEU. En ökad volym av bland annat förnybar vätgasproduktion och en fördubblad biogasproduktion samt påskyndadet av miljötillstånd var några av de lösningar som lyftes fram för att motverka höga energipriser och snabba på omställningen. EU pekade på att ytterligare 15 miljoner ton förnybar vätgas utöver de 5,6 miljoner ton som tidigare lyfts fram under Fit for 55, ersätter den ryska gasen fram till 2030.
”It is time we tackle our vulnerabilities and rapidly become more independent in our energy choices. Let’s dash into renewable energy at lightning speed. Renewables are a cheap, clean, and potentially endless source of energy and instead of funding the fossil fuel industry elsewhere, they create jobs here. Putin’s war in Ukraine demonstrates the urgency of accelerating our clean energy transition.”
Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal.
Läs mer om RepowerEU.