Utlysning – Europa investerar över 300 miljoner euro till vätgasteknik

EU-organisationen Clean Hydrogen Partnership delar för första gången ut över 300 miljoner euro till projekt som stödjer uppskalning av vätgas- och bränslecellsteknik.
Utlysningen kommer att omfatta projekt som främjar förnybar vätgasproduktion, kostnadsreduceringar, utveckling av lagrings- och distributionslösningar. Men även projekt som kan främja användningen av vätgas med låg koldioxidhalt i energiintensiva industrier, flyg samt tung lastbilstrafik.
Utlysningen kommer även att omfatta s.k ”hydrogen valleys” i Europa, komplexa projekt som täcker hela värdekedjan inom vätgas i en specifik region, uppskalning av vätgasutveckling samt skapa ihopkopplade ekosystem för vätgas i Europa.
Läs mer här om utlysningen här.