Danmark presenterar en nationell vätgasstrategi

I veckan presenterade Danmark sin nationella vätgasstrategi  med en ambition på 4-6 GW elektrolyskapacitet till 2030.
– Även om vi hade sett ett ännu högre mål, så är det ett viktigt verktyg för att säkerställa den nödvändiga expansionen av förnybar energi och att tvinga det politiska systemet att ta på sig ansvaret för att expansionen går snabbt och kontinuerligt, säger Tejs Lausten Jensen direktör på danska branschorganisationen Brintbranchen.
Målet om 4-6 elektrolyskapacitet dvs produktionskapacitet, uppnås bland annat genom ett marknadsbaserat anbud på 1,25 miljarder DKK, som beräknas hållas tidigast 2023. Vidare kommer möjligheterna att dra kraftledningar direkt från sol- och vindkraftsparker till vätgasanläggningar att förbättras.
Strategin pekade även på geografiskt differentierade tariffer för el samt ökat internationellt samarbete kring infrastruktur och standarder. För säkerställa samordning mellan myndigheter och bistå projektutveckling kommer en arbetsgrupp kommer att inrättas med ett eget sekretariat.
– Danmark kan nu realisera en infrastruktur för vätgas. Både nationellt,  för distribution och lagring, och för att knyta ihop grannländer med varandra. Det är första gången på 40 år som en ny, dedikerad infrastruktur är etablerad i Danmark och det visar på vilken utsträckning den danska regeringen är villig att investera i vätgas och vätgasbaserade bränslen, säger Tejs Lausten Jensen.
Läs mer här (endast på danska).