Göteborg i avtal med producent av bränslecellsfordon

Australienska H2X kommer att etablera sitt europeiska huvudkontor i Göteborg för att ta fram vätgasdrivna bränslecellsfordon. Företaget har tecknat ett avtal med det kommunala miljöföretaget Renova om att ta fram vätgasdrivna bränslecellsdrivna lastbilar och lätta fordon.


I ett första skede ska bolaget ta fram två tunga fordon, varav en 18 tons sopbil, och tre mindre skåpbilar. Men bolaget hoppas på att kunna växa starkt framöver och vill kunna etablera en växande verksamhet i Skandinavien för utveckling och produktion av vätgasdrivna bränslecellsfordon.
– Vi försöker att växa med marknaden. Marknadens stora bekymmer är infrastrukturen. Det finns väldigt mycket bidrag beviljade till vätgasstationer, men man väntar på fordonen. Så vi är något av en brygga innan de stora fordonstillverkarna kommer igång med sin produktion, säger Peter Westh, chef för H2X Global i norra Europa.
Björn Aronsson, verksamhetsledare för branschorganisationen Vätgas Sverige välkomnar H2X etableringen i Göteborg.
– I Sverige planeras det inom några få år att byggas över 60 vätgastankstationer och då behövs det fordon av flera olika slag. H2X erbjuder ett antal fordonsvarianter som det är mycket viktigt att man kan få som s.k. nollemissionsalternativ. De körs i miljöer där människor vistas, så både emissioner och buller behöver reduceras, säger Björn Aronsson.

Göteborg tar ett steg mot fossilfrihet

Göteborgs stad har ambitiösa klimatmål. Stadens egen fordonsflotta kommer att vara fossilfri redan 2023, och till 2030 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 90 procent i stadens hela transportsystem. Inom Gothenburg Green City Zone siktar Göteborg på att uppnå utsläppsfria transporter till 2030 – det vill säga transporter som enbart drivs av el eller vätgas.
I Göteborg finns ett av Europas ledande tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola, och här sker fortlöpande forskning om förnybara alternativ och omfattande innovationsverksamhet kopplad till vätgas. I Sverige och norra Europa finns också ledande vätgas- och fordonsleverantörer. Det är några anledningar till att H2X Global Ltd etablerar sitt europeiska huvudkontor i Göteborg.
Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, välkomnar varmt H2X som partner till Göteborgs stad inom vätgasutvecklingen.
– Det här är ytterligare ett steg i utfasningen av fossila bränslen. I vissa tillämpningar är vätgasdriven bränslecellsteknik den lösning som fungerar bäst. H2X:s etablering här kompletterar Göteborgs redan starka industrikluster inom hållbar mobilitet på ett spännande sätt, säger Patrik Andersson.

Hoppas på växande verksamhet i Skandinavien

Avtalet skapar möjlighet för den australienska tillverkaren att etablera en växande verksamhet i Skandinavien för utveckling och produktion av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Inledningsvis handlar det om konvertering av fabriksnya fordon från andra leverantörer, och samarbetet omfattar stöd under fordonens hela livscykel.
– Renova har under lång tid legat i framkant när det gäller fordonsutveckling. Tillsammans med Göteborgs Stad och andra samarbetspartners arbetar vi ständigt med att utveckla hållbara transportlösningar. Vi tror att samarbetet med H2X Global blir ytterligare ett steg för minskad miljöpåverkan, säger Anders Åström, vd för Renova.
– Beskedet om att H2X avser att etablera sig i Göteborg är ett välkommet besked. I Sverige planeras det inom några få år att byggas över 60 vätgastankstationer och då behövs det fordon av flera olika slag. H2X erbjuder ett antal fordonsvarianter som det är mycket viktigt att man kan få som s.k. nollemissionsalternativ. De körs i miljöer där människor vistas, så både emissioner och buller behöver reduceras, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare på branschorganisationen Vätgas Sverige.
– Vår affärsmodell passar in i det innovativa och framåtblickande skandinaviska tillvägagångssättet. Vår unika fordonsutveckling med superkondensatorer istället för batterier är också en nyckelkomponent, säger Peter Westh.
– Kommunala bolag som Renova är viktiga aktörer i processen att tillsammans med fordonstillverkare utveckla fordon som passar verksamhetens syften. Vi ser hoppfullt fram emot detta samarbete kopplat till aktörer som erbjuder infrastruktur, säger Björn Aronsson.
Läs hela pressreleasen här.