De vill bygga en 100 mil lång vätgasledning

Nordion Energi och Gasgrid vill bygga en 100 mil lång vätgasledning. Projektet är döpt till Nordic Hydrogen Route och planeras att gå från Örnsköldsvik till finska Vasa med en avstickare till Kiruna
Nu sker det stora industrisatsningar i norra Sverige, framför allt inom järn- och stålindustrin där stora mängder vätgas kommer att behövas för reduktion av malm till järnsvamp. Ett finnsvenskt projekt mellan Finska Gasrid och Svenska Nordion Energi ska möjliggöra för grön industrialisering, marknadsutveckling och till att stärka självförsörjningen av energi.
Kostnaden för vätgasledningen beräknas till 36 miljarder kronor och överföringskostnaden hamnar då på 1–2 kronor per kilo vätgas. Nordion och Gasgrid menar att det kommer att vara billigare än om energin skulle överföras med el i elledning. Målet är att infrastrukturen ska vara i drift 2030 och få en slutlig längd på cirka 1 000 km. Konceptet utvecklas tillsammans med intressenter längs värdekedjan.
Läs mer om Nordion Energi och Gasrids gemensamma projekt på deras hemsidor.
Bildkälla: @Gasrid