Nordic Hydrogen Corridor för en utökad vätgasinfrastruktur

Vätgas är en energibärare som får mer och mer betydelse för det hållbara energisystemet. Just nu finns det ett antal större projekt inom flera sektorer bland annat transporter, energi och industri, där produktion och användning av vätgas är, eller planeras bli, central i en eller flera nya värdekedjor.
För att driva på utvecklingen av fossilfria transporter och utveckla affärsmodeller inom vätgas, leder Vätgas Sverige infrastrukturprojektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) tillsammans med Statkraft, Toyota, Hyundai samt Everfuel. NHC är delvis finansierat av EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF).
Inom projektet kommer åtta vätgastankstationer att etableras för att binda ihop infrastrukturen i Stockholm, Göteborg och Oslo. Redan i år kommer den första vätgastankstationen stå klar i Trelleborg.
Den norska energikoncernen Statkraft kommer att anlägga en elektrolysör för vätgasproduktion i Göteborg. Elen till vätgasproduktionen kommer från förnybara källor. Vätgasen kan sedan lagras eller omvandlas el genom en bränslecell. Elen kan exempelvis användas till fastigheter. Vätgasen distribueras sedan till tankstationerna, som drivs av det danska vätgasbolaget Everfuel. Toyota och Hyundai är leverantörer av vätgasfordonen till projektet. Ett vätgasfordon släpper bara ut vatten. Utöver de åtta tankstationerna inom Nordic Hydrogen Corridor, planeras det ytterligare för över 50 vätgastankstationer runt om i Sverige.