Volvo lastvagnar lovar vätgasdrift till 2030

Volvo Lastbilar utvecklar och testar nu en vätgaslastbil. Med bränsleceller går lastbilen 100 mil på en tankning.
– Vi har utvecklat den här tekniken några år nu och det känns fantastiskt att se de första lastbilarna köra på testbanan, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.

Elfordon som drivs av vätgas i bränsleceller har pekats ut som en viktig pusselbit för att få bort våra utsläpp av koldioxid. En sektor där de bedöms kunna göra stor nytta är tunga vägtransporter över långa sträckor. Volvo Lastvagnar erbjuder idag batterielektriska lastbilar för att minska koldioxidutsläppen från sina transporter. Men för att helt få bort utsläppen har Volvo utvecklat en ny lastbil med bränsleceller, med endast vattenånga som biprodukt.
Bränslecellstekniken är fortfarande i en tidig mognadsfas och samtidigt som det finns många fördelar med den nya tekniken, så finns det också utmaningar. En av dem är tillgång till grön vätgas i stora mängder. En annan är det faktum att tankningsinfrastruktur för tunga fordon till största delen återstår att bygga.
”Vi förväntar oss att tillgången på grön vätgas kommer att öka markant under de kommande åren, eftersom många industrier kommer att vara beroende av den för att minska sina CO2utsläpp. Men vi kan inte vänta med att gå över till koldioxidfria transporter, tiden rinner ifrån oss. Så mitt tydliga budskap till alla transportföretag är att börja resan idag med batteriel, biogas och de andra alternativ som redan finns. Bränslecellsbilarna blir, när de är tillgängliga, ett komplement för de längre och tyngre transporterna”, säger Roger Alm.
Framtiden är här – på riktigt!
Är du mer intresserade av att se hur en lastbil med bränsleceller fungerar? Kolla in videon:  Volvo Trucks – Our first-ever fuel cell electric truck
 
Läs pressrelease här.
Bild @VolvoTrucks