Årets Almedalsvecka

Äntligen fick vi mötas i Almedalen igen, vilken energi och vilket engagemang! Vår egen vätgasarena som vi arrangerade på Glassmagasinet hade fler besökare än någonsin förr under passen den första dagen och totalt sett var vätgas med på väldigt många pass runtom i Visby. 

Almedalsveckan startade med ett pass kring vårt ökade elbehov. De diskuteras kring hur elbehovet kommer öka i Sverige och att vi nu är i mitt i en ny-industrialisering. Industrierna håller på att att ersätta fossil energi med el. Lina Kinning från Svensk Vindenergi visade upp chockande statistik på hur elbehovet kommer öka tills 2050. Även Magnus Sahlin från Trelleborgs Energi visade upp siffror på hur Sveriges elbov kommer utvecklas. Tillsammans med de andra talarna kom de fram till att Sverige står inför en klimat&samhällskris och måste börja agera och producera el från flera kraftslag. Tillsammans med politikern Mattias Bäckström Johansson, (SD) diskutera de fram vikten av politikens roll i energifrågan. Politikerna måste ta frågan på allvar och visa på verkligt ledarskap.
”Slutligen – och faktiskt mest avgörande – är att vi slutar ducka och visar MOD i alla instanser, på alla plan i samhället. Mod att ta tillvara på alla tekniska alternativ som erbjuds, mod för att prova och gå på pumpen, mod att förlora pengar på förnybar teknik, och mod att ta investeringar istället för att skjuta över det till konsumenterna. I Europa bygger man ut vätgasen och bildar kluster, men vad gör vi?” säger Magnus Sahlin, Trelleborgs Energi.
Under dagen fick vi även bland annat lyssna till Peter Rydebrink från Euromekanik och Tobias Nylander från Rabbalshede kraft som tog upp de utmaningar som dagens energisystem står inför. Utmaningar som; Osäkra kostnadsutsikter på el, Otillräcklig elöverföringskapacitet och ökad effektproblematik. De visade även på hur dessa utmaningar skulle kunna gå att lösa med hjälp av vätgas som energibärare genom att demonstrera en komplett vätgasanläggning. Bevisade detta gjorde Åsa Lyckström från Siemens energy som visade upp ”ZEHTC” – Zero Emission Hydrogen Turbine Center, en vätgasproduktion på Siemens energy i Finspång. Anläggningen demonstrerar en mikronätlösning som kombinerar vätgas och solenergi med turbinkraft och batterier. ZEHTC projektet visar hur hållbart och robust energisystem kan se ut i framtiden. Läs mer om ZEHTC här!
Slutligen kan man sammanfatta dagarna med att alla talare var överens om att det inte finns en enskild lösning, utan vi behöver en palett av lösningar och vi behöver det nu!  Vi behöver bara samarbeta för att accelerera implementeringen. Det är inte finansieringen som är problemet – det är ledtiderna som måste kortas ned kraftigt.
Kräver en kombination av flera lösningar. Ta till vara på synergier och nyttor genom sektorskoppling. Det finns inte en enskild lösning, utan en kombination av flera olika lösningar” säger Anna Wallentin, Energigas Sverige
Vi fick tyvärr också uppleva ett fruktansvärt dåd som påverkade oss alla. Alla våra tankar går till Ing-Maries anhöriga.
Stort tack till alla som deltog, lyssnade och bidrog, det är viktigt att vi inte begränsas av detta utan att vi kan fortsätta med de viktiga öppna samtalen och mötena
Tack Almedalen för en riktigt bra vecka med många intressanta seminarier och diskussioner. Vi hoppas att vi ses igen nästa år!