Gotlandsbolaget investerar i Plagazi för att utveckla vätgasfartyg

Gotlandsbolaget har genom sitt dotterbolag Gotland Tech Development ingått ett avtal om att investera i 10 % ägande av Plagazi – ett bolag som utvecklar produktion av vätgas. Plagazi har en patenterad process för framställning av förnybar och cirkulär vätgas till ett konkurrenskraftigt pris. 

Gotlandsbolaget är Sveriges äldsta passagerarrederi med en verksamhet som omfattar ägande och drift av färjor, ro-ro-, produkttankfartyg och hotellanläggningar. Gotlandsbolaget har som målsättning att utveckla en fartygsklass med nollutsläpp, Gotland Horizon, vilket är Sveriges första projekt för att skapa ett storskaligt vätgasdrivet fartyg för både resenärer och frakt. Denna investering ska ses som en del av Gotlandsbolagets fokus på hållbara lösningar och även hållbar sjöfart. Gotlandsbolaget har genom bolaget Gotland Tech Development tagit fram ett fartygskoncept för fossilfri drift genom fartyget ”Gotland Horizon” som förutom andra fossilfria bränslen även kan drivas av vätgas.

Gotlandsbolaget tar även plats i Plagazis styrelse och kommer därmed aktivt bidra till Plagazis utveckling. Plagazis patenterade process och framställning av, förnybar och cirkulär vätgas till ett konkurrenskraftigt pris möjliggör starka affärsmöjligheter mellan bolagen. Gotlandsbolagets ser en investering i Plagazi av strategisk vikt för bolagets framtida vätgasdrivna fartyg. Gotlandsbolaget och Plagazi lägger nu grunden för en långsiktig, strategisk och ledande relation mellan bolagen.

Läs mer om Gotlandsbolaget här!
Läs mer om Plagazi här!