En historisk dag för grön vätgas

Efter omröstningen i plenum gällande direktivet om förnybar energi II (REDII), välkomnar branschorganisationen Hydrogen Europe helhjärtat Europaparlamentets (EP) historiska beslut att förbinda sig till ambitiösa, bindande mål för förnybar energi och att förenkla regelverket. Parlamentet har åtagit sig att 45 % av den totala energimixen ska bestå av förnybar energi till 2030.

Foto: ©EU Ursula von der Leyen

Enligt REPowerEU kommer EU att sträva efter att uppnå en produktion på tjugo miljoner ton (20Mt) grön vätgas till 2030 – 10Mt producerat och 10Mt importerat – som återspeglas av de nya, bindande målen för olika sektorer:

förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) minst 5,7 % av alla bränslen senast 2030, inklusive 1,2 % inom sjöfartssektorn

50 % av industrin ska gå över till grön vätgas år 2030 (70 % år 2035)

Dessa åtgärder kommer att göra vätgas till en nyckelkomponent i Europas strategi för grön energi. För transportsektorn har dessutom minskningar av växthusgaser på minst 16 % fastställts till 2030. Detta är starka signaler om att Europa har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen på kontinenten.

Ytterligare goda nyheter från parlamentet är återgången av additionalitetsprincipen till rättslig reglering, snarare än att delegera detta till Europeiska kommissionen via den delegerade akten av RED II. Det kommer att underlätta genomförandet av additionalitetsprincipen för förnybar vätgas. Ledamöterna har lyssnat till sektorns oro för att alltför strikta regleringar skulle hindra marknadsutvecklingen. Branschorganisationen Hydrogen Europe inser till fullo vikten av och stöder additionalitetsprincipen, men har uttryckt oro över det praktiska genomförandet av de föreslagna kriterierna, inte själva principen. Det centrala är att hitta en balans mellan att se till att grön vätgas produceras från  förnybara energikällor och att undvika alltför stora inskränkningar på en begynnande marknad.

De bindande målen i RED II för industri- och mobilitetssektorerna kommer att bidra med mellan 9Mt-10Mt grön vätgas. För att säkerställa att produktionen kan starta omedelbart tillkännagav kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt tillståndstal om skapandet av en ny europeisk vätgasbank. I sitt uttalande hävdade hon att ”vätgas kan vara en gamechanger för Europa”, och Hydrogen Europe tror att budgeten på 3 miljarder euro – från den befintliga innovationsfonden – kommer att vara en bra utgångspunkt.

De närmaste månaderna kommer att bli avgörande när parlamentet och det tjeckiska ordförandeskapet försöker avsluta en ståndpunkt med kommissionen om RED II. Sektorn väntar, med stor förväntan, på ett tydligt definierat regelverk för att börja göra investeringar.

”Detta är ännu en historisk dag för vätgassektorn i Europa och globalt,” sa Hydrogen Europes vd Jorgo Chatzimarkakis. ”Dessa bindande mål för förnybar vätgas, och skapandet av en enklare ram, är starka signaler från EU-institutionerna för att säkerställa uppskalningen av en vätgasekonomi och minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi måste få produktion och efterfrågan i rätt balans, och den nya europeiska vätgasbanken är rätt instrument för att göra det.”

För mer information:

EP:s plenumomröstninghttps://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

Tal av Europeiska unionens tillstånd av president von der Leyen