Kanada och Tyskland  skriver avtal om export av vätgas   

Avtalet innefattar bland annat samarbete mellan länderna och att de gemensamt framhåller att vätgas som en essentiell roll i omställningen till klimatneutralitet. Det innebär att koldioxid från industrin ska bort och att Kanada från och med 2025 ska exportera ren vätgas till Tyskland.

Rysslands krig i Ukraina har på kort tid ändrat förutsättningarna för import av fossila bränslen till Tyskland. I EU finns en stark ambition att bristen på bränsle ska ersättas med alternativa imports av fossila bränslen. Dels för att öka de befintliga ambitionerna för grön omställning och dels för att öka de befintliga ambitionerna för grön omställning. Samarbetsavtalet med Kanada tyder på att Tyskland vill visa att de menar allvar med att följa den sistnämnda ambitionen från EU.

Kanada har stora oljefyndigheter som nästan uteslutande består av okonventionell olja i form av tjärsand. För att bibehålla en betydande exportström av primärenergi, verkar Kanada se vätgas som en möjlig väg framåt. Förmodligen kommer vätgasen att förvätskas och skeppas med fartyg. Ett annat alternativ skulle kunna vara att binda vätet med andra ämnen till en vätska, för att framställa exempelvis metanol eller ammoniak, och sedan frakta med fartyg. Tekniken med flytande väte påminner om transport av flytande naturgas, som är ett utbyggt globalt system. Både vätgas och naturgas transporteras i tankar ombord, men eftersom vätgasen behöver vara 91 grader kallare jämfört med naturgasen, krävs bättre isolering av tankarna. I Sverige finns ännu inga förvätskningsanläggningar för vätgas.