PowerCell deltar i samarbete för att utveckla hållbara flygplan

PowerCell Sweden AB har bjudits in att delta i kontraktsförhandlingar av EU:s Clean Aviation Joint Undertaking, som syftar till att utveckla nästa generations hållbara flygplan. Efter avslutade förhandlingar kan PowerCell komma att väljas att delta i utvecklingen av ett specialdesignat multimegawatt bränslecellsystem.

Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en total budget som överstiger 700 MEUR och syftar till att stödja EU:s gröna avtal och dess ambition att kontinenten ska vara klimatneutral 2050. PowerCell Sweden har efter sin ansökan bjudits in. att delta i kontraktsförhandlingar som rör delprojektet Newborn, som leds av det amerikanska företaget Honeywell. Newborn-projektet omfattar utveckling av ett specialdesignat multimegawatt bränslecellsystem. Förhandlingarna beräknas vara klara hösten-vintern 2022–2023.

PowerCell Sweden har en framträdande position inom bränslecellselektriska drivlinor för flygplan och har under de senaste åren säkrat flera kontrakt avseende utveckling och leverans av bränslecellstackar och bränslecellssystem för flygplan. Nyligen tecknade företaget en avsiktsförklaring med ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan.

Läs mer om Powercell här!