Charlotte Bergqvist är Årets Kraftkvinna!

Charlotte Bergqvist, hon har suttit i Power circles styrelse i 10 år, arbetat i energisektorn 20 år, drivit på för att skapa jämställda förutsättningar för både kvinnor och män och i år mottager Charlotte Berqvist utmärkelsen Årets Kraftkvinna!

Bild: Power Circle

För sjunde året i rad utser organisationen Kraftkvinnorna en mottagare till utmärkelsen Årets Kraftkvinna. Priset har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn, för att bredda rekryteringsbasen och attrahera fler till branschen.

– För mig handlar jämställdhet om att förutsättningarna för, och förväntningarna på, män och kvinnor är desamma – oaktat om det handlar om utbildning, arbetsplats eller privatliv. Underprestationen vad gäller jämställdhet och inkludering är fortfarande påtaglig i branschen, och präglar ännu uppfattningen och upplevelsen av arbetsplatserna. Detta är något jag vill förändra, säger Charlotte Bergqvist, sverigechef på Cloudberry Clean Energy.

Nätverket Kraftkvinnorna, för kvinnor i energisektorn, har delat ut priset Årets kraftkvinna sedan år 2016. Syftet är att lyfta fram förebilder i energibranschen som bidrar till ökad jämställdhet i sektorn. De mottagare som hittills har fått utmärkelsen Årets Kraftkvinna är Jenny Larsson (2016), Pia Brantgärde Linder (2017), Saira Alladin (2018), Annika Viklund (2019), Azra Sapcanin (2020) och Lina Bertling Tjernberg (2021). Och i år, 2022, är det Charlotte Bergqvist som får den fina titeln.

Källa: Power Circle