OX2 och Hyundai i samarbete om vätgasfordon

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon. OX2 planerar en fullskalig Vätgasstation för personbilar och tung trafik på 3 MW elektrolysör.

Vätgasstationen planeras att färdigställas under 2024 i anslutning till den av OX2 planerade storskaliga solkraftsparken. En förutsättning för färdigställande är att alla nödvändiga tillstånd erhålles samt att finansiella beslut fattas.

Det är enormt kul att ingå detta samarbete med Hyundai som är en av de fordonstillverkare som kommit absolut längst inom vätgasutveckling. Åland är som gjort för ett pilotområde och vår planerade vätgasstation i EnergiParken blir grunden. Stationen är både geografiskt välplacerad, samt att vi hoppas kunna erbjuda lägre kostnad för framdrift än de motsvarande priserna på bensin och diesel idag, säger Anders Wiklund, Country Manager OX2 Åland.

– Vätgas är redan ett gångbart alternativ på de europeiska vägarna, även för tung trafik. Hyundai har personbilen Nexo Fuel Cell SUV tillgänglig. Hyundai har även vätgasdrivna lastbilar samt en buss i sortimentet. Vi vill vara delaktiga i att göra det vi kan för att erbjuda våra kunder avancerad teknologi, säger Hyundai Motor Finlands Managing director, Esa Kurikka.

Hyundai planerar erbjuda olika finansiella upplägg och testmöjligheter till lokala företag för att stimulera dem att testa vätgasfordon med begränsad finansiell exponering.

Läs mer här!